Úvod - SVET HARMÓNIE

 
 
SAMHAIN / DUŠIČKY V AVALONE * 30.10.-04.11.2014
 
 
 
 
Newsletter
 
 
Who's Online
ONLINE:
Hosť: 1
 
 
Navštívili ste
 
 
Svet Harmónie aj na FaceBooku
 
 

ÚVOD

PDF Tlačiť
AJURVÉDA * 5000-ROČNÁ VEDA O UMENÍ ZDRAVÉHO A PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA A LEGENDÁRNY MYSTICKÝ AVALON
NA JEDNOM MIESTE 
S BOHATOU PONUKOU VÝROBKOV PRE HARMÓNIU TELA, DUCHA A DUŠE
*SĽUB, KTORÝ SME SI DALI*
 
Odkaz od Fewy

Spomíname si ? Na sľub, ktorý sme si dali. Že budeme zdieľať s láskou všetko, čo je pre nás dôležité. Aby človek, ktorý zabudol – znovu pochopil, čo znamená 5 písmen zázračného slova, ktorého skutočný obsah mnohým z nás uniká. Je to LÁSKA – a to globálne preciťovaná i prejavená. Empaticky sa angažujúca, prakticky realizujúca zámer, s ktorým sme sa na Zemi narodili. Nebyť ľahostajný voči utrpeniu druhých. nebyť nevšímavý voči nespravodlivosti a krivdám na človeku i Zemi páchaných. Za ruku sa držať a spolu s meniacim sa svetlom na planéte zažiť zázrak znovuzrodenia lásky. Empatického, ľudského, láskyplného, každú bytosť milujúceho človeka. Žiť život s úsmevom, s radosťou v porozumení. Mať znovu schopnosť sa emocionálne vcítiť – srdcom vidieť a pochopiť. Uvedomiť si, čo je pre nás skutočne dôležité. Bez rozdielu pohlavia, farby pleti, veku i pozície, ktorú v danej chvíli každý z nás zastáva. Pracovať na vedomej úrovni svetla, ktorým sme. Lásky, ktorá sa nami prebúdza a nielen teoreticky, ale predovšetkým v praxi s láskou lásku tvoriť na všetkých úrovniach. Vo všetkých oblastiach ľudskej spoločnosti. To je nové empatické vedomie – to je nová civilizácia.

Systém riadenia spoločnosti, to znamená spôsob, akým spoločnosť funguje, má rovnakú úlohu ako PENIAZE, ktoré sú vo Vašom štádiu evolučného vývoja Vami používané. Sú prostriedkom, ktorý má pomáhať človeku. PROSTRIEDKOM. 

Je mylné žiť v presvedčení, že úlohou systému a peňazí je manipulácia, ovládanie, dokazovanie finančnej a tým i fyzickej moci. Rozhodovanie o živote ľudí, o spôsobe ľudského tvorenia, o finančných prostriedkoch, ktoré boli u väčšiny ľudskej populácie eliminované do tej miery, ktorá im neumožňuje tvoriť srdcom, pracovať v tej oblasti, ktorá človeka baví. To znamená – tvoriť s radosťou. Čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na kvalite i efektívnosti práce. Pretože len týmto spôsobom – tvorením srdcom /láskou/ prúdi tok bezpodmienečne milujúcich, čistých energií životodárneho svetla.
PENIAZE, ktoré majú byť prostriedkom výmeny energií, ktorú človek vkladá do svojej práce, sa stali jednou z najväčších záťaží i závislostí, ktoré zastavujú vývoj – cestu vpred – obmedzujúcimi pravidlami, kontaminujúcimi tlakom, napätím, obavami život človeka. A to v každej oblasti ľudskej spoločnosti.
Kto má v rukách moc a neustále ide po rovnakej ceste, to znamená – preferuje neslobodu, deštruujúce obmedzenia, zneužívajúc svoju pozíciu – je málo pravdepodobné, že energetické zmeny bude zvládať. Koho rozum i srdce ťahá za jeden povraz ….a to nielen teoreticky, ale i v praxi – tomu je a bude nová cesta existencie v láske a porozumení otvorená.

To je zámerom nového myslenia – vedomej lásky. Kedy každá bytosť, ktorá žije na planéte má rovnaké práva i povinnosti a je dostatočným zdrojom energií /tým i peňazí/ zásobená. Aby individuálne a kolektívne tvorenie prispelo k pozitívnemu rozkvetu ľudskej spoločnosti. Aby sa každý človek mohol s kľudnou, harmonickou mysľou venovať nielen svojej práci, ale i znovu preciťovať radosť. Mať priestor pre relax, pre svoje osobné záľuby a čas pre rodinu – ktorá je pre každého človeka dôležitá. Bude to dokonalé odmaskovanie skutočných zámerov a priorít všetkých, ktorí na Zemi žijú.

St. Germain
a moja maličkosť, ktorá má dovolené informácie zdieľať (Fewa – 23. 8. 2014)
www.cestaduse.wordpress.com